ספרים ומאמרים מאת מר לי הונג-ג'י

כותרת

תאריך פרסום *

תאריך תרגום

הערה: גרסאות האינטרנט של כל ספרי הדאפא אינן כוללות את התמונה של המייסד, מר לי הונג-ג'י. העורך החליט על כך מתוך כבוד למר לי. מדפסות ביתיות עלולות לא להיות מסוגלות לייצר תמונה באיכות גבוהה. מומלץ להוריד את התמונה באיכות גבוהה ולהדפיסה בעזרת ציוד מקצועי: להורדת תמונה באיכות גבוהה (1.9MB)

* תאריך הפרסום מתייחס למהדורה הסינית.